Závěrečné práce

Níže uvedené seznamy témat závěrečných bakalářských a diplomových prací jsou předběžné v různém stupni rozpracovanosti.

Letecky ustav NAVRH_BP_PROVOZ_2016_2017

Letecky ustav NAVRH_BP_STAVBA_2016_2017

Letecky_ustav_NAVRH_DP_PROVOZ_2016_2017

Letecky_ustav_NAVRH_DP_STAVBA_2016_2017-1

V případě zájmu o téma můžete kontaktovat garanta práce.
Finální verze témat budou publikovány na systému VUT.
V případě jiných dotazů kontaktujte:
Michal Mališ