1. Úvodní informace

V čem se bude soutěžit? Podívejte se na VIDEO.

Soutěž je zaměřena na zvýšení povědomí a zájmu studentů středních technických škol a gymnázií o studium leteckých oborů a práci v leteckém průmyslu. Soutěžním úkolem je zhotovení tzv. walkalong glideru, tedy vlaštovky, za kterou jde osoba s deskou, kterou vytváří stoupavý proud (efekt svahového létání) a tím udržuje glider v horizontálním letu. Výroba glideru je možná i v domácích podmínkách, nejsou k ní zapotřebí žádné speciální materiály ani nástroje. Pro zvládnutí pilotáže je třeba glider vhodně dotvarovat aby v klesavém letu letěl pokud možno rovně a ustáleně.  Řízený let vyžaduje trochu tréningu.

Soutěž je organizována Leteckým ústavem VUT společně s Ústavem letadlové techniky ČVUT a Svazem českého leteckého průmyslu. Soutěžícími budou dvou- až tříčlenné týmy studentů s doprovodem učitele. Budou pořádána dvě kola soutěže. První kvalifikační kolo v průchodu jednoduché trati na čas se odehraje přímo na středních školách. Týmy, které splní kvalifikační úkoly budou pozvány na VUT v Brně, kde budou soutěžit v procházení obdobné, ale komplexnější trasy. Hlavní cenou pro vítězný tým je 12 000 Kč.

2. Pravidla

2.1 Pro koho je soutěž určena

Soutěž je určena pro studenty 2. – 4. ročníku českých středních technických a všeobecných škol a gymnázií. Soutěže se budou účastnit týmy složené ze dvou- až tří studentů.

2.2 Cíl soutěže

Cílem kvalifikace je zhotovit walkalong glider a následně s ním proletět danou trasu v co nejkratším čase. Úkol pro finále bude obdobný kvalifikačnímu letu ale s většími nároky na přesnost pilotáže. Přesný popis finálového úkolu bude stanoven na základě výsledků kvalifikace.

2.3 Rozměry a výroba walkalong glideru

Materiál a rozměry glideru mohou být zvoleny libovolně. Pohon glideru musí být tvořen pouze vynuceným proudem vytvořeným deskou. Deska musí být rovná, bez výstupků, prolisů nebo prohnutí, obdélníkového tvaru s maximálními rozměry 0,7 x 0,5 m. Volba tloušťky desky a jejího materiálu jsou ponechány na soutěžících.

2.4 Časový harmonogram soutěže

9. 11. 2018 – konec kvalifikace na středních školách
23. 11. 2018 – finále na VUT v Brně

2.5 Průběh soutěže

2.5.1 Registrace

Podmínkou účasti v soutěži je registrace týmu, který se skládá ze dvou až tří studentů a jednoho učitele. Maximální počet týmů byl z organizačních důvodů omezen na 45. Každý student smí být členem pouze jednoho týmu, učitel může být členem více týmů. Týmy se musí registrovat ZDE. Při registraci je třeba zadat jména členů týmu, název týmu jméno a adresu školy. Registrované týmy pak dostanou podrobnější informace k nahrávání kvalifikačních videí a pdf dokumentu viz další bod 2.5.2 Kvalifikace.

2.5.2 Ochrana osobních údajů

Registrací do soutěže dávají soutěžící souhlas organizátorům soutěže s nakládáním osobních údajů dle GDPR. Přesné znění lze stáhnout ZDE.

2.5.2 Kvalifikace

Kvalifikační kolo bude probíhat na jednotlivých středních školách pod dozorem vyučujícího, který zodpovídá za dodržení pravidel. Začátek trasy bude vyznačen startovní čarou, která je zároveň i čárou cílovou. Ve vzdálenosti 15 m bude vyznačen bod, kolem kterého se soutěžící s gliderem otočí o 180° a vrátí se zpět na startovní/cílovou čáru. Otočný bod musí být dostatečně velký, aby se nedal překročit ale musel obejít a aby byl dobře vidět na videozáznamu. V době průletu přes startovní čáru musí být glider již ve vzduchu. Po celou dobu letu nesmí dojít k přerušení letu (pád na zem, přistání na desku, chycení do ruky atd.). Glider smí být poháněn pouze proudem vzduchu vytvořeným nesenou deskou. Celý soutěžní pokus je třeba zachytit na videozáznam, na kterém budou čitelné časy průletů glideru přes startovní/cílovou čáru a také průlet zatáčkou kolem otočného bodu. Kamera musí být v době průletů v rovině startovní čáry. Stopky musí ukazovat čas s přesností na setiny a budou spuštěny ještě před průletem glideru přes čáru. Po proletění dráhy bude v záznamu ještě záběr na učitele, který potvrdí, že vše proběhlo podle pravidel. Více informací ke kvalifikačním videům bude k dispozici po registraci a přihlášení.

Deadline pro kvalifikační videozáznamy je 9. listopadu. Videa budou sloužit pouze pro ověření kvalifikačního času a nebudou zveřejněna. Nemusíte se tedy bát, že by kvalifikační videa prozradila vaše konstrukční řešení a jiné vychytávky ostatním týmům před finálem.

Spolu s kvalifikačním videem nám prosím pošlete i vaši vizi, v čem se bude lišit letectví v roce 2040 od dnešní doby. Své představy zpracujte libovolným způsobem na 1 – 4 strany velikosti A4 a nahrajte ve formátu pdf v přihlašovací sekci soutěžního webu. Tyto vize nebudou rozhodovat o výsledku kvalifikace. Nejlepší návrhy z hlediska nápaditosti, věcného obsahu a grafického zpracování získají zvláštní cenu poroty v rámci finále.

2.5.2.1 Postup do finále

Nutnou podmínkou pro postup do finále je nahrání odkazu na kvalifikační video a nahrání vize 2040 v přihlašovací sekci.

2.5.3 Finále

Finále proběhne na VUT v Brně. Zde budou týmy soutěžit v plnění obdobných, ale komplexnějších úkolů jako v kvalifikaci. Finále a následné slavnostní předávání cen bude probíhat za přítomnosti zástupců Svazu českého leteckého průmyslu. Všichni soutěžící a jejich doprovod budou mít zajištěn oběd a občerstvení během soutěže, cestovní náklady si budou hradit sami účastníci.

2.5.4 Ceny

První 3 týmy dostanou finanční odměnu 12 000, 6000 a 3000 Kč. Tři další týmy získají cenu poroty ve výši 3000 Kč za nejlépe hodnocené vize 2040. Finanční výhry budou předány během vyhlášení výsledků soutěže přímo od představitelů Svazu českého leteckého průmyslu. Členům těchto týmů budou rovněž  prominuty přijímací zkoušky ke studiu na FSI, VUT v Brně s platností tří let. Všichni účastníci finále získají věcné ceny včetně trička s logem soutěže.

2.5.5 Fair play

Doufáme, že celá soutěž proběhne v duchu fair play. Pořadatelé soutěže si vyhrazují právo vyloučit tým ze soutěže za porušení pravidel. Organizátoři mají výhradní právo určit výsledné pořadí týmů, toto hodnocení určené pořadatelským týmem nelze právně napadnout.

3. Tipy pro stavbu a let walkalong glideru

Čím je poměr hmotnosti a plochy křídla menší, tím pomaleji glider letí a zároveň je lépe řiditelný.

Poměr hmotnosti a plochy lze ovlivnit jak konstrukcí glideru tak použitým materiálem.

Vzhledem k nízké tuhosti glideru je třeba občas křídla vyrovnat do požadovaného tvaru.

Let v blízkosti stěny je obtížný kvůli vlivu stěny na proudění i omezené manévrovatelnosti deskou.

Za jdoucím člověkem se táhne úplav, tyto turbulence zůstávají ve vzduchu až desítky vteřin. Glider se může v takovém úplavu chovat velmi nestabilně.

Let v místnosti nebo na chodbě, kde je průvan může být obtížný až neřiditelný.

Pro zajímavost je zde odkaz na náš první pokus z přípravy soutěže: PrvníPokus

4. Kontakt na organizátory

Organizátory soutěže můžete kontaktovat e-mailem na adrese soutezwof (zavináč) fme.vutbr.cz .

Odpovědi na často kladené dotazy budeme zveřejňovat ZDE.

 

5. Sponzoři